Thầy Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Điểm Tựa Đời Con (2012)

Bài thuyết pháp Điểm Tựa Đời Con được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân mùa Vu Lan báo hiếu năm 2012 tại Tu Viện Tường Vân. Bài giảng thuộc chuyên đề Gia Đình.
Lời nhắn nhủ mà thầy Thích Phước Tiến muốn nhắn gửi đến chúng ta qua bài thuyết pháp này là: Dù có đi bất cứ nơi nào, có gặp bất cứ ai đi nữa cũng không gì so sánh được với cha mẹ của mình. Tình yêu thương của cha mẹ là một điểm tựa vững chắc nhất cho tất cả những đứa con trên đời này. Hãy lắng lòng nghe thầy Phước Tiến phân tích.