Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017: Để Yêu Thương Chân Thành. thuyết giảng tại chùa Giác Nguyên (Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam), ngày 09/06/2017 (15/05/Đinh Dậu)