Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018: Để Giữ Được Tình Yêu Lâu Bền. Thuyết giảng nhân lễ Hằng Thuận Quy Y tại tư gia Phật tử Hiếu Ngọc (TX. Giá Rai – T. Bạc Liêu), ngày 10-04-20018