Bài pháp thoại Để Có Lòng Bao Dung do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Hương Đàm (Toronto, Canada), ngày 01-10-2017