Bài thuyết pháp “Đạo Phật Và Tình Yêu English subtitle (Buddhism And Love)” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 27/12/2014 (05/11/Giáp Ngọ) tại đạo tràng An Nguyệt (Hoa Kỳ), được phụ đề tiếng Anh