Đại Hùng Đại Lực Của Bồ Tát Quán Thế Âm (English Subtitle) Great Hero And Great Power Of Avalokitesvara Bodhisattva – Thầy Thích Phước Tiến

Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung