Đại đức Thích Phước Tiến – Ý Nghĩa Phật Thành Đạo phần 2

Vì sự giác ngộ của đức phật để thấy được chân lí mới đưa ra con đường hoằng pháp và đó là sự kế thừa cho đến ngày hôm nay. Vì vậy ngày hành đạo của đức phật là khởi điểm cho phật giáo được ra đời.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân