Đại Đức Thích Phước Tiến – Xuất Gia Gieo Duyên

Đối với đạo phật trên đất nước Việt Nam thì không còn gì lạ với đại đa số quần chúng nhưng để nhận thức đúng đắn về đạo phật thì dường như cũng không nhiều lắm.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân