Đại Đức Thích Phước Tiến – Xuất Gia Để Làm Gì

Xuất gia để làm gì, ý nghĩa của việc xuất gia được hướng dẫn và chia sẻ bởi Đại Đức Thích Phước Tiến. Tu tập để có một cuộc sống an lạc và giúp chúng ta giải quyết được những phiền toái trong bộn bề của cuộc sống. Việc xuất gia là chỉ dành cho người quyết lòng ra đi, từ bỏ tình cảm gia đình, những lòng thương yêu, thân bằng quyến thuộc.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến.
Nam Mô A Di Đà Phật