Đại Đức Thích Phước Tiến –  Xin Cho Tôi Một Niềm Tin

Xin cho tôi một niềm tin mang ý nghĩa thực tế, nhìn thực tại của cuộc sống mà chuẩn bị một quan điểm tư tưởng như thế nào trên con đường tu học, tựa đề như một lời nói mang sự tha thiết, van xin với cuộc đời với xã hội, nhắn ngủ với thế hệ tương lai. Đại Đức Thích Phước Tiến chia sẻ phương pháp, cách ứng xử khi gặp những hoàn cảnh oan trái, đau khổ để chúng ta luôn cảm thấy an lạc.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân