Đại Đức Thích Phước Tiến – Vượt Qua Số Phận

Mỗi người một số phận, một xuất phát điểm khác, nhưng chúng ta không được ỷ vào nó hoặc là buông xuôi với nó. Một sự quyết tâm lớn cùng với sự kiên trì lâu dài sẽ giúp chúng ta thay đổi được số phận. Tương lai nằm trong chính bàn tay ta chứ không có gì có thể quyết định thay bạn được.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân