Đại Đức Thích Phước Tiến – Vượt Qua Phương Tiện

Phương tiện là những phương thức, cách thức nào đó để giúp chúng ta đạt được mục đích. Với mục đích chỉ điểm cho chốn sinh cách giác ngộ phật pháp Đại Đức Thích Phước Tiến chia sẻ và hướng dẫn các phương pháp tu tập dù quý cư sĩ đang tu ở đâu.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân