Đại Đức Thích Phước Tiến – Vượt Qua Chính Mình

Những mặt hạn chế của bản thân chúng ta mà có thể khắc phục được và vượt qua những mặt hạn chế đó người ta gọi là vượt qua chính mình. Tức là lúc đó chúng ta vượt qua được giới hạn của bản thân. Đại Đức Thích Phước Tiến mong muốn và chia sẻ cách để tự mình vượt qua những rào cản của bản thân.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân