Đại Đức Thích Phước Tiến – Vượt Lên Nỗi Đau

Ai cũng có nỗi đau, nhưng chúng ta không thể để nó kìm hãm, giằng xé chúng ta. Chúng ta phải vượt qua những cái gặm nhắm, nhức nhối trong lòng. Đại Đức Thích Phước Tiến mong muốn chia sẻ và động viên đến những người đang gục ngã và tìm kiếm cách để đứng lên và vượt qua.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân