Đại Đức Thích Phước Tiến – Vô Thường Một Vài Nhận Định

Vô thường là đề tài rất quan trọng đối với nhận định tu tập trong phật giáo. Nó có nghĩa là không tồn tại mãi mãi , bản thân chúng ta là vô thường, sự vật hiện tượng là vô thường. Đại Đức Thích Phước Tiến chia sẻ cách quán chiếu để nếu ai trong chúng ta gặp phải quy luật ói ăm của vô thường thì cũng bình thản và an lạc.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân