Đại Đức Thích Phước Tiến – Vô Ngã Giữa Đời Thường

Đây là bài giảng chuyên sâu về phật pháp giúp chúng ta nhận ra được một phương thức sống và vận dụng giáo lí đức phật vào trong đời sống. Làm sao để chúng ta có thể hóa giải được những vấn đề tổn thương trong tâm lí và nếu ai có phương thức nhìn nhận giáo lí vô ngã này một cách đúng đắng nó giúp chúng ta giải thoát an lạc tại cuộc đời này.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân