Đại Đức Thích Phước Tiến – Vì Sao Tôi Đau Khổ

Tất cả ai trong chúng ta cũng từng đau khổ, tuy nhiên ít hay nhiều vượt qua được hay không và như thế nào là tùy mỗi người, có những người chấp nhận sống cả đời với niềm đau ấy, để rồi nó giằng xé tâm hồn từng ngày. Cốt lõi là phải tìm ra nguyên nhân và khắc phục nó. Đại Đức Thích Phước Tiến sẽ hướng dẫn cách quán chiếu để vượt qua sự đau khổ của bản thân.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân