Đại Đức Thích Phước Tiến – Về Với Phật

Đại Đức Thích Phước Tiến chia sẻ về quá trình phát triển và biến cố lịch sử của đạo phật. Chúng ta sẽ hiểu được tại sao phật giáo là quốc giáo của Việt Nam, trải qua nhiều khó khăn, xuyên tạc, những nhìn nhận lệch lạc quý phật tử chúng ta ngày càng vững niềm tin và có phương pháp tu tập đúng chánh pháp góp phần mạnh mẽ để phát huy công tác hoằng pháp.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân