Đại Đức Thích Phước Tiến – Vai Trò Tăng Bảo Ngày Nay

Đại Đức Thích Phươc Tiến chia sẻ về những hình ảnh xấu của 1 phần rất nhỏ các vị tăng bảo gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tin và ý nghĩa của đạo phật. Qua đó, thầy cũng muốn củng cố niềm tin và khuyến khích tinh thần tu học của quý phật tử ở miền quê xa xôi của đất nước.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân