Đại Đức Thích Phước Tiến – Tuổi Trẻ Vào Đời

Tuổi trẻ là thế hệ tương lai của đất nước, chúng ta đang ở trong thời đại giao lưu văn hóa đa chiều, thế hệ trẻ được tiếp xúc với nhiều hệ lụy tốt và xấu, và trên con đường vào đời sẽ gặp rất nhiều trắc trở và cạm bẫy. Đại Đức Thích Phước Tiến muốn chia sẻ và trang bị những hành trang kiến thức cho các bạn trẻ trước khi bước ra xã hội.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân