Đại Đức Thích Phước Tiến – Tu Theo Phật Có Khó Không

Tu theo phật có lúc khó lúc dễ, có những khi muốn nằm bắt kết quả trong tay, có những khi rất xa vời. Vậy khó dễ là do cái gì và trên nguyên tắc khi nào khó, khi nào dễ. Tu để thành phật rất khó, nhưng tu để thành một người phật tử tốt, một công dân tốt thì rất dễ.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân