Đại Đức Thích Phước Tiến – Tu Mau Kẻo Trễ

Nhận thức được đạo phật sớm ngày nào thì chúng ta sẽ có được cuộc sống lương thiện, an lạc, ngày đó. Nhận thức được đạo phật không phải để làm phật mà để trở thành một con người tốt, một công dân tốt và sống cuộc sống ý nghĩa hơn.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân