Đại Đức Thích Phước Tiến – Tự Đại Và Lỗi Lầm phần 1

Tự đại ám chỉ cho những người có cái bản ngã vô cùng lớn, họ tự cho mình lên trên tất cả, đôi khi học còn xem thường và xúc phạm người khác, điều đó gây nên lỗi lầm. Chúng ta cần học được cách quán chiếu để kiềm chế và thay đổi cái bản ngã sao cho đừng hại người, hại mình.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân