Đại Đức Thích Phước Tiến – Trọng Nghĩa Khinh Tài

Tài và đức đi chung với nhau, người có tài nhưng không có nghĩa tình thì cũng không thể trọng dụng, nhưng người có nghĩa tình thì có thê đào tạo họ thành nhân tài.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân