Đại Đức Thích Phước Tiến – Trở Lại Thiên Đường

Ý nghĩa của thiên đường về cả hai mặt, nghĩa đen và nghĩa bóng, và cả hai mặt này đều là biểu trưng tốt cho người phật tử chúng ta trong vấn đề nhận thức tu tập và để có được thiên đường trong hiện tại và tương lai.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân