Đại Đức Thích Phước Tiến – Trãi Rộng Từ Tâm

Đạo phật nổi tiếng vợi sự từ bi, và người con phật cũng phải lấy từ bi làm gốc, lòng từ bi phải xuất từ cái tâm tốt, người có cái tâm tốt thì mới sống lương thiện và san sẻ tấm lòng đó cho mọi chốn sinh.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân