Đại Đức Thích Phước Tiến – Trái Đất Này Là Của Chúng Ta

Lấy biến cố từ những thiên tai, động đất, sóng thần tại nhật bản những hình ảnh đó sẽ làm cho chúng ta có suy nghĩ và cách sống như thế nào để tuy duy suy nghĩ. Bài giảng mang tính chất chia sẻ và nhìn nhận lại một thời gian của cuộc sống.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân