Đại Đức Thích Phước Tiến – Tính Thiện Trong Ta

Bản tính con người là lương thiện, tuy nhiên qua hoàn cảnh, quá trình giáo dục, tính thiền dần mất đi, thay vào đo là sự sân si, nòng giận. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến bản thân chúng ta mà còn đến những người xung quanh nhât là những ai đang tu học, hay tập cách quán chiếu để cuộc sống luôn được an lạc.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân