Đại Đức Thích Phước Tiến – Tình Người Tâm Phật

Bài giảng của Đại Đức Thích Phước Tiến nhắm đến quý phật tử, những con người đã có thời gian tu tập và gấn nhất với đức phật. Thầy mong muốn chúng ta hãy cố gắng phát huy lòng từ bi, tình người với người, ứng dụng giáo điều phật pháp vào cuộc đời.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân