Đại Đức Thích Phước Tiến – Tỉnh Cơn Mê

Con người chúng ta khác với đức phật, đôi lúc chúng ta bị cuốn vào những điều vô minh nhưng mãi không chịu thoát ra, rồi cứ thế để cuộc đời, để tâm hồn bị nỗi đau gắm nhấm, tựa đề tỉnh con mê nhằm nhắn nhủ đến mọi người để có một cách nhìn, cách quán chiếu, kiềm chế cái bản ngã. Đừng để cuộc đời đi vào mê cung không lối ra.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân