Đại Đức Thích Phước Tiến – Thương Và Ghét

Thương và ghét là hai trạng thái cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau, và nó kéo theo một chuỗi hành động và cảm xúc khác nhau. Thương và ghét thuộc vào tâm lí tình cảm của tâm thức con người, cái còn lại là lí trí, lí trí sẽ giúp chúng ta phán đoán, quyết định..
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân