Đại Đức Thích Phước Tiến – Thiện Và Ác

Người học phật cần học và hiểu để tự hoàn thiện lấy chính mình trong nhận thức và hành trì. Đây là điều quan trọng, thiện ác chỉ là tính tương đối, có thể nó là thiện trong thời kì này, nhưng trong thời đại khác nó lại là ác.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân