Đại Đức Thích Phước Tiến – Thiên Tai Thảm Họa Và Môi Trường

Đại Đức Thích Phước Tiến đề cập đến vấn đề mang tính toàn cầu, và Việt Nam chúng ta đang hứng chịu những thiệt hại nặng nề của biến đổi khí hậu. Điều đó không đâu xa mà từ những hạnh động nhỏ nhất của con người chúng góp phần lớn vào việc hủy hoại môi trường và cân bằng hệ sinh thái.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân