Đại Đức Thích Phước Tiến – Tham Ái Là Nguyên Nhân Đau Khổ

Người học phật cần hiểu và phân biệt rõ cái giá trị của thủy chung và hạnh phúc từ thủy chung và ý nghĩa giới luật của một người cư sĩ cần thọ là đức phật muốn bảo hộ hạnh phúc và cuộc sống bình an như thế nào. Chúng ta chưa gặp phải nhưng chúng ta phải lấy đó làm kinh nghiệm.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân