Đại Đức Thích Phước Tiến – Tập Đời Sống Thích Nghi

Xã hội luôn thay đổi đòi hỏi con người chúng ta phải biết thích nghi để không bị thua kém và lạc loài. Cuộc sống của đời người cũng vậy, lúc giàu có, lúc nghèo khổ, lúc súng túc, lúc khó khăn, vậy nên con người nên học cách ứng xử với mọi hoàn cảnh để có thể chủ động bản thân tránh rơi vào hoang mang, hụt hẫn.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân