Đại Đức Thích Phước Tiến – Tại Sao Chúng Ta Tu Theo Phật

Khoảng 80% phật tử chúng ta đi chùa để mong cầu cuộc sống bình an, còn theo cái nhu cầu giải thoát thì từ 5-10%. Đại Đức cũng rất tán thán đạo tràng Bửu Sơn với những ai muốn tu tập một cách tâm huyết bằng nhũng cái gì quý báu nhất để đạt đến ngưỡng giải thoát. Cuộc đời có những lúc không có cơ hội để học phật pháp đó là điều đáng tiếc cho một kiếp người,
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân