Đại Đức Thích Phước Tiến – Tại Sao Chúng Ta Sợ Chết

Có ai trong đời mà không sợ chết, và để lí giải tại sao chúng ta sợ, và làm thế nào để không sợ. Cuộc đời căn bản có tứ khổ sinh – lão – bệnh – tử. Quan niệm của đạo phật về sự tử không có gì bi quan, yếm thế cả mà quan niệm này nhằm cảnh báo cho chúng ta đừng chủ quan trong tất cả các vấn đề. Nếu biết là vấn đề đó sẽ đến với mình, thì phải có sự chuẩn bị trước để có được sự bình an, mạnh mẽ và dứt khoác hơn.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân