Đại Đức Thích Phước Tiến – Tài Sản Là Của Năm Nhà

Tiền bạc, tư sản là huyết mạch cuộc sống chúng ta, có những người vì mất mác tiền bạc nên dẫn đến đau khổ và thậm chí dẫn đến cái chết. Đại Đức Thích Phước Tiến chia sẻ vấn đề vấn đề đúng sai dựa trên một mức độ nào đó và dựa trên quan điểm đạo phật.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.