Đại Đức Thích Phước Tiến – Sống có ích

Mỗi con người chúng ta là một cá thể của gia đình, của xã hội, cha mẹ đã nuôi nấng ta, xã hội đã cho trường, cho lớp để chúng ta được học tập và cơ hội để làm việc, chứng tỏ bản thân.. Vậy nên bản thân mỗi người nền có ý thức với gia đình xà xã hội. Hãy sống một cuộc sống thật ý nghĩa không chỉ vì cho ta mà còn vì cộng đồng.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân