Đại Đức Thích Phước Tiến – Sau Khi Chết Chúng Ta Còn Lại Gì

Tựa đề của bài giảng như một câu hỏi đến với tất cả chúng ta, Đại Đức chia sẻ về vấn đề nấm mồ người chết để có được cái nhìn thoáng hơn về vấn đề mồ mã, người sống, người chết, ông bà tổ tiên để chúng ta đừng nghi ngờ rồi đâm ra sợ tội, sợ vi phạm luân lí đạo đức.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân