Đại Đức Thích Phước Tiến – Quan Âm Cứu Khổ

Hình ảnh bồ tác quan thế âm không có gì xa lạ nhưng cái quan điểm về bồ tác quan thế âm thì mỗi người mỗi cách. Ở Việt Nam, hình tượng quan thế âm được tôn thờ như một vị tướng nữ có thể ban phước, giáng họa, và đáp ứng nhu cầu của mọi chốn sinh trong cuộc đời này.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân