Đại Đức Thích Phước Tiến – Phước Đức Xây Chùa

Thật ra sự có mặt của một ngôi chùa không do bất cứ cá nhân nào có thể làm được cả mà do đó là sự quyết tâm, chung sức chung lòng của rất nhiều tầng lớp người trong đó kể cả tu sĩ cũng như cư sĩ và bên cạnh đó là sự lãnh đạo của các cấp chính quyền để ủng hộ cho công trình ta được thành công. Tất cả mọi việc nếu muốn được thành tựu đều phải do nhân duyên.Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân