Đại Đức Thích Phước Tiến – Phật Pháp Tùy Duyên

Ngôi chùa ngoài đáp ứng về nhu cầu tín ngưỡng, nó còn là nơi giúp chúng ta thăng hoa trên con đường tu học và để gọi hai chữ tu và học thì nó phải có những môi trường như thế này và nhờ đó mới giải quyết và kiềm chế khổ đau, và nếu tốt hơn các vị sẽ chấm dứt được khổ đau và thay đổi những bản chất về sầu, đau, lo lắng.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân