Đại Đức Thích Phước Tiến – Phật Ơi Con Biết Khổ Rồi

Tựa đề của bài giảng như như lời than vãn với đức phật. Ai trong cuộc đời ai cũng khổ nhưng mà muốn từ bỏ cái khổ thì dường như chúng ta không dám Đời là bể trần của đau khổ nhưng con người không phải sinh ra để gặp đau khổ mà là để tu tập, để quan chiếu, để vượt qua những rào cản đó nhằm tiến đến cuộc sống an vui, hạnh phúc.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân