Đại Đức Thích Phước Tiến – Phật Ở Trong Ta

Có ai thật sự thấy phật trong lòng mình, trong đời chúng ta từng sống và làm việc phật đó là chúng ta đang sống với phật đó là điều quan trọng. Hiểu được vấn đề này thì trên vấn đề tu tập quý phật tử sẽ mạnh mẽ hơn và có khả năng khẳng định hơn. Đó là sự hướng thiện dù lớn hay nhỏ nhưng lúc nào cũng sẽ dẫn đến hành động tốt.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân