Đại Đức Thích Phước Tiến – Phá Chấp Mê Lầm

Đây là một đề tài nhằm đưa đến một phương thức sống, vì chúng ta dấp ngã, vì chúng ta mê lầm mà chúng ta đã không khéo bằng sự cố chấp đó, chúng ta đã làm đau khổ nhau và làm mất đi thời điểm hạnh phúc của cuộc đời mình. Cuộc đời mình không dài để chúng ta tận hưởng hạnh phúc đâu.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân