Đại Đức Thích Phước Tiến – Ở Hiền Gặp Lành

Người học tu chúng ta đến với đạo phật cần đền bằng trí tuệ, bằng sự học tu không phải bằng tín ngưỡng không mà đến bằng sự hiểu về chân giá trị của đạo phật. Nếu chúng ta sống lương thiện thì cuộc đời sẽ an lành hạnh phúc, con ai ở ác thì tai họa sẽ giáng đến, cuộc đời luôn công bằng và đạo phật cũng vậy.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân