Đại Đức Thích Phước Tiến – Nợ Đời

Một bài giảng để phật tử chúng ta có một cái nhận thức về tu tập, lời dạy của đức phật gần gũi thiết thực. Sinh ra trên cuộc đời , cuối cùng già và chết đi để trả nợ đời. Dường như cả cuộc đời trả nợ nhưng vẫn chưa hết, trả nợ cho cha, cho mẹ, cho vợ, cho chồng….
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân