Đại Đức Thích Phước Tiến – Những Đức Tính Cần Thiết Của Hoằng Pháp Viên

Đại Đức Thích Phước Tiên chia sẻ và hướng dẫn về kĩ năng hoằng pháp và quan trọng hơn đó là những đức tính cần thiết của một hoằng pháp viên mà cần nhận thức và học tập. Đó là những kĩ năng giúp các hoằng pháp viên làm việc hiệu quả, thực thụ và đúng pháp.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân