Đại Đức Thích Phước Tiến – Nhớ Ơn Và Trả Ơn

Bài giảng của Đại Đức Thích Phước Tiến mang giá trị của một bài học đạo đức nhằm nhắc lại vấn đề đạo đức nhớ ơn đối với tất cả chúng ta, không chỉ ơn cha ơn mẹ, nhưng trong cuộc sống còn nhiều mối tương quan khác, ai có ân với ta thì phải nhớ ơn và trả ơn.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân